Kraamtijd

Het doel van onze zorg is om jullie en jullie kindje de beste start te geven.  

Hierbij is jullie gezondheid en het geven van de juiste (medische) verzorging aan jou en je kindje onze eerste prioriteit. Daarnaast vinden wij het belangrijk om jullie te ondersteunen bij de verandering die de geboorte van een nieuw kindje teweeg brengt binnen een gezin. Wij hopen jullie voldoende handvatten te geven om na de kraamweek zelf met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

 

Wat kun je verwachten

De kraamverzorgende zal dagelijks zowel bij jou als je kindje een aantal controles uitvoeren deze worden gerapporteerd in het kraamdossier. Ze zorgt ervoor dat zowel jij als je kindje voldoende eten/ drinken. Daarnaast neemt ze een aantal taken van jullie over, zodat je zowel lichamelijk als geestelijk kan herstellen en jullie voldoende rust kunnen nemen.

 

De kraamverzorgende leert jullie ook wat normaal en wat afwijkend is en hoe jullie tijdens haar afwezigheid zelf voor jullie kindje kunnen zorgen. Zo leert ze jullie praktische vaardigheden -zoals bijvoorbeeld een luier verschonen en het in bad doen van een pasgeborene- die nodig zijn om voor jullie kindje te kunnen zorgen. Ook krijgen jullie gedurende de week heel veel voorlichting en advies. De kraamverzorgende zal de adviezen die betrekking hebben op jullie situatie meestal voor jullie opschrijven in het kraamdossier zodat je deze later nog na kunt lezen. 

 

Onderwerpen waar advies over gegeven wordt zijn

·       (borst- en/of kunst) voeding, 

·       hygiëne,

·       slaap-/waakritme van jullie kindje, 

·       huilgedrag en troosten,

·       meeroken,

·       veiligheid in huis, 

·       vitamine K en D, 

·       Veilig slapen 

·       Preventie van wiegendood 

·       Shaken Baby Syndroom (SBS) 

·       Etc.

De laatste jaren heeft de kraamverzorgende een steeds belangrijke rol gekregen bij het herkennen van risicosignalen. 

Naast de dagelijkse verzorging observeert de kraamverzorgende gedurende de dag(en) hoe het met jullie en jullie kindje gaat en signaleert ze medische of psychosociale risico’s.  Wanneer er sprake is van eventuele afwijkingen bij jou of jullie kindje dan bespreekt zij dit met jullie en de verloskundige en/ of het ziekenhuis en draagt dit over aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij kunnen jullie dan na het afsluiten van de kraamzorg verder helpen.

 

Huishouden

In de periode dat onze kraamverzorgende bij jullie is, voert zij ook een aantal huishoudelijke taken uit. 

De kraamkamer, babykamer, badkamer en toilet worden dagelijks schoongehouden om de hygiëne voor jou en je kindje te waarborgen. Deze taken zijn noodzakelijk in verband met veiligheid en preventie. Daarnaast voert de kraamverzorgende huishoudelijke taken uit die bijdragen aan het doel om jou als kraamvrouw op weg te helpen of fysiek te ontlasten als dat medisch of psychosociaal noodzakelijk is.

 

Zorg voor huisgenoten en bezoek

Moeder en baby zijn onze eerste prioriteit maar natuurlijk kijken wij  zolang de situatie dat toe laat ook om naar papa’s en eventuele andere  kinderen. Voor bezoek geld hetzelfde, wij willen graag dat bezoek zich welkom voelt en zetten met liefde een kopje koffie en smeren een lekker beschuitje. Zolang de gezondheid en zorg voor mama en baby het toelaat en het het gezin ontzorgt. 

Schuiven naar boven