Waar wij voor staan

Nieuw Leven kraamzorg is in 2002 ontstaan vanuit een passie voor het nieuwe leven en liefde voor het vak. Wij vinden een nieuw leven iets heel bijzonders en vinden dat elke cliënt en haar gezin recht heeft op de best mogelijke zorg en een kraamtijd om nooit te vergeten. 

Bij het verlenen van kraamzorg houden wij rekening met de waarden en normen van het gezin en respecteren deze. Daarnaast zijn wij als kraamzorg de verbinden factor tussen het gezin en andere zorgverleners en hebben wij een cruciale rol bij vroegsignalering. 

Onze kraamzorg is gericht op het bieden van praktische zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar baby en haar gezin zowel tijdens de bevalling als in de kraamperiode. 

De kraamverzorgende creëert rust, helpt het zelfvertrouwen te vergroten en om een goede start te maken na de geboorte van de baby, zodat het gezin na de kraamperiode als gezond, zelfstandig en zelfredzaam gezin verder kan. Nieuw Leven kraamzorg streeft ernaar haar cliënten een compleet pakket van zorg en diensten aan te bieden rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en borstvoeding wat verder gaat dan kraamzorg alleen. 

Daarnaast voldoet Nieuw Leven kraamzorg aan de eisen die vanuit de overheid en zorgverzekeraars worden gesteld. De Kernwaarden van Nieuw Leven kraamzorg zijn:

  • Deskundig, professioneel & betrouwbaar  
  • Dichtbij, persoonlijk & toegankelijk
  • Betrokken & passie
  • Samen
  • Helder & transparant
Schuiven naar boven