Bestanden

Zorgpad aanmelding kraamzorg

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-Aanmelding-kraamzorg-1.5.pdf

 

Zorgpad geïntegreerd huisbezoek

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-geintegreerd-huisbezoek-1.5.pdf

 

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zorgpad Prenatal voorlichting

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-Prenatale voorlichting-kraamzorg-1.5.pdf

 

Zorgpad PA

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-(vroegtijdige) Partusassistentie-1.4.pdf

 

 

Zorgpad Kraambed

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-kraambed-1.4-andere-indeling.pdf

 

Zorgpad overleden pasgeborene

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-overleden-pasgeborene-1.4.pdf

 

Zorgpad uitgestelde zorg

BES

Bestanden » Zorgpaden kraamzorg BO

 

 

/var/www/html/resources/images/pdf.png

 

Zorgpad-uitgestelde-zorg-1-3.pdf

 

Landelijke protocollen en handelingen kraamzorg

BES

Bestanden » Zorgafspraken landelijk

 

Via deze link kom je bij de landelijke protocollen en handelingen van het KCKZ.

Deze zijn altijd up to date en gebaseerd op geldende wet en regelgeving en de laatste onderzoeksresultaten

 

Haagse zorgpaden

BES

Bestanden » Zorgafspraken Den Haag

 

Via deze link heb je toegang tot de Haagse zorgpaden, deze dien je te kennen en toe te passen indien je bij een client komt die valt onder een (of meerdere) van de zorgpaden.

Haags Delftse werkafspraken

BES

Bestanden » Zorgafspraken Den Haag

 

Hier vind je de link naar de werkafspraken. Een deel van de afspraken is alleen relevant voor gynaecologen en verloskundige maar er zijn ook een aantal afspraken die betrekking hebben op de kraamperiode. Daarnaast is het hebben van achtergrond over sommige van deze onderwerpen een pre in de zorg.

Zorginhoudelijke afspraken Kraamschakel 

BES

Bestanden » Zorgafspraken Den Haag

 

Binnen de kraamschakel zijn er een aantal regionale afspraken gemaakt die kunnen afwijken van de landelijke afspraken.

Weegbeleid= Dagelijks wegen met een digitale weegschaal (geen unster)

Temperaturen kraamvrouw & baby= 2 keer per dag (start en voor vertrek) t/m afsluiting zorg, altijd rectaal tenzij op indicatie (zie kckz protocol) en in overleg met de verloskundige hiervan wordt afgeweken. 

Thuisintake= Bij alle clienten ook zonder indicatie. In dat geval zal de verloskundige de indicatie op het LIP doen. 

Afspraken die hier worden weergegeven zijn leidend!

Declaratie formulier

BES

Bestanden » Formulieren

Indien met toestemming van Sifra of Suzanne kosten worden gemaakt kun je d.m.v. dit declaratieformulier de kosten declareren.

 

Declaratieformulier

verlof aanvraag formulier

BES

Bestanden » Formulieren

Alleen met een geaccordeerd verlofaanvraag formulier is het aangevraagde verlof toegekend.

 

verlof aanvraag formulier (1)

Buitenlandse gezinnen

BES

Bestanden

 

Buitenlandse gezinnen

Waarin verschilt de zorg voor een buitenlands gezin met de zorg voor een Nederlands gezin?

In de kraamtijd kan je te maken krijgen met een multicultureel gezin. In deze gezinnen heeft men vaak andere rituelen en gewoontes dan de doorsnee nederlandse gezinnen. Voordat je naar een gezin gaat is het belangrijk je een beetje in te lezen over de rituelen en gewoontes. Op deze manier kom je niet voor al te grote verrassingen te staan en laat je aan het gezin zien dat je respect toont voor hun cultuur.

Aandachtspunten:

1.              Taal: Het kan zijn dat je met een taalprobleem te maken krijgt. Op kantoor zijn zorgplannen te krijgen waarin de handelingen afgebeeld staan, het “zorgplan in beeld”. Mocht je er helemaal niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de tolkenlijn.

Het telefoonnummer is: 088-2555222

1.              Een taalprobleem geeft recht op 2 uur extra zorg volgens het LIP

2.              Vraag zo mogelijk na of de kraamvrouw je heeft begrepen.

3.              Bepaalde spullen (klossen, standaard voor het badje) ontbreken soms

4.              Mogelijk kom je minder aan huishoudelijk werk toe. Omdat vrouwen bang zijn dat je het niet op hun manier doet, doen ze het liever zelf. Goed navragen en je flexibel opstellen maken dat je meer mag doen!

5.              Er is vaker mantelzorg aanwezig. Accepteer de oma’s, zussen en tantes.

6.              Evaluatie kan een probleem zijn en weinig opleveren door het taalprobleem. Probeer waar mogelijk toch je voelhorens uit te steken!

Rituelen en gewoontes: deze zijn zeker niet compleet en gelden ook niet standaard voor iedereen! Ze zijn slechts een impressie!

 

Moslims:

1.              Moslims doen meestal hun schoenen uit voordat ze naar binnen gaan. Neem dus altijd een paar pantoffels, slippers of schone schoenen mee

2.              Iets wat problemen kan geven is het handen schudden met de vader van de baby of mannelijke familieleden. Een Turkse man kan weigeren een vrouw de hand te geven. Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar dit doet hij vanuit zijn geloofsovertuiging. Omdat je dit van tevoren niet kunt weten, mag je best je hand uitsteken. Wees alleen niet beledigd als je geen hand terugkrijgt. Je kunt ook vragen of je meneer een hand mag geven

3.              Tijdens een bevalling schreeuwt een barende Moslima vaak hard zonder dat zij pijn heeft. Dit is gebruikelijk. Zij probeert hierdoor haar man emotioneel aan zich te binden (‘ik lijd hier pijn door jou, denk erom dat je me niet voor een andere vrouw verlaat’)

4.              Na de geboorte fluistert de vader een gebed in het oortje van de baby om die te beschermen tegen slechte invloeden. Ook de opa en oma kunnen dit doen

5.              In deze gezinnen is het gebruikelijk om de baby op te pakken als die huilt. Je kunt daarom beter niet voorstellen de baby even te laten huilen

6.              Er is vaak veel hulp. Vraag en overleg wat er van jou verwacht wordt

7.              ‘Ja’ is niet altijd ‘ja’. Soms zal de kraamvrouw je uit respect niet durven tegen te spreken. Houd hier rekening mee

8.              Soms word er een oogje op de kleding van de baby gespeld, bedeltjes boven de wieg gehangen of een opengeslagen bijbel bij het hoofdeinde van de wieg neergezet.

Dit moet de baby beschermen tegen boze geesten. Om deze reden kan er ook een scherp voorwerp (mes, schaar) in de wieg liggen

1.              Moslims zijn vaak erg gastvrij. Je kunt ze beledigen als je weigert mee te eten

2.              De gastvrijheid kan ook betekenen dat er iedere dag andere mensen in huis zijn en in huis slapen. Het is hun huis, laat je hier niet door van de wijs brengen

3.              Moslimvrouwen gebruiken voor iedere ruimte een andere sopemmer en andere doeken. Het is voor hen erg vervelend als je de emmer van de wc ook gebruikt voor de badkamer of de keuken. Vraag na hoe ze het willen

4.              De kast voor een moslimvrouw is haar domein. Waar je bij Nederlandse vrouwen alle kasten opentrekt doe je er in Moslimgezinnen veel beter aan steeds toestemming te vragen

5.              Tijdens de Ramadan, de vastenmaand, wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken en gerookt. Voor en na die tijd wordt uitgebreid getafeld en gefeest. De kraamvrouw mag in principe wel eten, maar het kan voorkomen dat zij zich toch aan de vasten houdt. Jij mag wel eten

Pools:

1.              Vrouwen worden in Polen traditioneel begroet met een handkus. Als je dit overkomt, trek je hand dan niet terug. Het is slechts bedoeld als begroeting

2.              Gastvrijheid is erg belangrijk voor Poolse mensen. Kosten noch moeite worden gespaard om bezoekers gastvrij te ontvangen met hapjes en drankjes

3.              Spreken de ouders niet goed Nederlands? Oudere Polen spreken vooral Duits of Frans en de meeste twintigers hebben op school Engels geleerd

Joden:

1.              Jongens worden op de 8ste dag besneden door een moheel. Tijdens deze besnijdenis wordt er een zegenspreuk uitgesproken die betrekking heeft op het verbond met God. Ook wordt de naam van de jongen bekend gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dit meestal in het ziekenhuis.

2.              Meisjes krijgen een feestelijke ceremonie in de synagoge. Zij krijgen hier een zegenspreuk over zich uitgesproken

3.              Voor veel activiteiten worden zegenspreuken uitgesproken

4.              Eten wordt op een speciale manier voorbereid en gemaakt. Mocht je eten moeten voorbereiden, vraag dan aan het gezin hoe zij willen dat je dit voorbereidt. In de praktijk zijn de regels zo ingewikkeld dat het niet veel zal voorkomen dat dit aan jou wordt over gelaten.

Antillianen:

1.              Sommige Antillianen geloven in het boze oog. Wees daarom niet te scheutig  met complimentjes aan de baby

2.              Ook het laten huilen van een baby kan verkeerde dingen over het gezin afroepen daarom wordt een baby die huilt snel getroost!

3.              Antilliaanse vrouwen hebben hier vaak niet de zorg van hun familie. Als kraamverzorgende kun je er proberen achter te komen hoeveel mantelzorg het gezin heeft en samen overleggen waarmee je de kraamvrouw kunt helpen

4.              Antillianen vinden het vaak onhygiënisch om een pasgeborene te zoenen of te knuffelen. Houd hier rekening mee.

5.              Jongens worden al vrij snel na de geboorte besneden. Hier staat geen vaste dag voor.

Suggestie: lees Rituelen en Gewoonten van M. van Endt

Afsluiten zorg

BES

Bestanden

 

Afsluiten van een zorg

Doelstelling

Het zo goed mogelijk afsluiten van een zorg waarbij het gedocumenteerd overdragen van de cliënte en haar kind aan de volgende zorgverlener of het met een zo groot mogelijke graad van zelfredzaamheid de zorg overdragen aan cliënte zelf het uitgangspunt is.

Uitvoering

De kraamverzorgende controleert of de kraamvrouw beschikt over het kraamdossier met daarin de observatielijsten van haarzelf en haar baby inclusief de voedingsstatus op het moment van ontslag, (een kopie van) het baringsverslag en vult deze waar nodig aan.

Bij het afsluiten van de zorg vult de kraamverzorgende het overdracht naar het CJG in welke de kraamvrouw tijdens het eerste bezoek van de wijkverpleegkundige van het CJG kan geven. Wanneer er afwijkingen zijn of bijzonderheden wordt er telefonisch of via zorgmail overgedragen waarbij er met toestemming van de kraamvrouw een mondelinge of schriftelijke overdracht plaatsvindt. Een aanvraag voor een vervroegd consult kan ook via zorgmail worden aangevraagd.

Voor eventueel nog niet opgeloste problemen of bijvoorbeeld de borstvoeding wordt een plan opgesteld in samenspraak tussen cliënte, verloskundige of arts (waar van toepassing huisarts/ kinderarts, gynaecoloog of andere specialist), kraamverzorgende en wijkverpleegkundige CJG. Waar nodig wordt de hulp van een lactatiekundige ingeschakeld

Bij vertrek uit het gezin zorgt de kraamverzorgende ervoor dat zij volgende formulieren mee neemt:

1.              urenregistratie

2.              LIP

3.              temperatuurlijst

4.              (kopie) bevallingsverslag

5.              zorgplan

6.              overige formulieren indien van toepassing bijv. verkorte zorguren.

De kraamverzorgende zorgt dat ze deze formulieren z.s.m. maar uiterlijk binnen 2 werkdagen heeft ingeleverd op kantoor.

Zorgweigering/ zorgbeeindiging

BES

Bestanden

 

Zorgweigering/ zorgbeeindiging

Inleiding

Nieuw Leven kraamzorg  kan zorg weigeren of reeds in gang gezette zorg voortijdig beëindigen, als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of de gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van Nieuw Leven kraamzorg kan worden verlangd.

Van deze weigering of beëindiging doet Nieuw Leven kraamzorg direct en met redenen omkleedt melding aan de inspectie Volksgezondheid.

Zorgweigering

De directie en het management van Nieuw Leven kraamzorg  zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder medewerkers de zorg verlenen. Deze verantwoordelijkheid is neergelegd in de wet op de Arbeidsomstandigheden (ARBO- wet).

Voor de uitvoering van zorg wordt onder goede werkomstandigheden verstaan:

1.              Het vermijden van zwaar lichamelijk werk, waardoor de gezondheid van de medewerker wordt aangetast

2.              De hygiënische omstandigheden mogen geen gevaar opleveren voor de medewerker

3.              De medewerker kan in vrijheid en veiligheid de werkzaamheden uitvoeren

4.              De medewerker wordt niet gediscrimineerd om welke reden dan ook

5.              De medewerker wordt niet seksueel of psychisch geïntimideerd, agressief of gewelddadig benaderd

Als in een zorgsituatie aan één van genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om in bepaalde situaties geen zorg te verlenen of de zorg direct stop te zetten.

Wanneer één van bovenvermelde situaties zich voordoen, dan wordt dit onmiddellijk door de medewerker bij haar/ zijn leidinggevende gemeld. De leidinggevende zal met de cliënt in gesprek gaan over welke maatregelen getroffen moeten worden om het probleem op te lossen. De leidinggevende streeft naar overeenstemming met de cliënt.

 

Procedure

In geval de medewerker een situatie aantreft, zoals genoemd onder zorgweigering, wordt conform de volgende procedure gehandeld:

1.              De medewerker vertelt de cliënt welke situatie of omstreden handeling zij/hij als niet acceptabel beschouwt en welke stappen ondernomen gaan worden.

2.              De medewerker overlegt de problemen met haar/ zijn leidinggevende.

3.              De leidinggevende en de medewerker gaan samen op bezoek bij de cliënt en bespreken wat gedaan kan worden om het probleem op te lossen. Indien de leidinggevende hiertoe aanleiding ziet, wint deze advies in bij een deskundige op het gebied van het betreffende probleem.

4.              De samen met de cliënt afgesproken oplossingen en de termijn waarbinnen de oplossing gerealiseerd moet zijn, wordt door de leidinggevende in een schriftelijke bevestiging vermeld en naar de cliënt gestuurd.

5.              De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld de situatie te verbeteren of haar/zijn gedrag aan te passen.

6.              Indien de cliënt de situatie niet verbetert of het gedrag niet aanpast, wordt dit door de medewerker gemeld bij haar/ zijn leidinggevende.

7.              De leidinggevende overlegt het probleem met de directie.

8.              De directie stelt zich uitvoerig op de hoogte van de hulpverleningssituatie en neemt het besluit om al dan niet verdere zorg te verlenen. Wanneer er geen zorg (meer) wordt verleend, wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de cliënt medegedeeld. Tevens wordt in deze brief verwezen naar de klachtenprocedure van Nieuw Leven kraamzorg , indien de cliënt het niet met deze beslissing eens is.

9.              Indien besloten wordt de (verdere) zorg te weigeren ondertekent de directie het formulier “voortijdig beëindiging of weigering van de zorg” (bijlage 1).

10.           De getroffen maatregel wordt, wanneer dit in het belang van de medewerker is en in overleg met haar/ hem, genoteerd in het personeelsdossier van de betrokken medewerker.

11.           De directie stuurt het formulier “voortijdige beëindiging of weigering van de zorg” naar de Inspectie Volksgezondheid. Indien de situatie zodanig is dat de zorgverlening eerder gestopt dient te worden dan het moment waarop de gehele procedure doorlopen is, neemt de directie een voorlopige beslissing en deelt dit mee aan alle betrokkenen.

Bescherming medewerkende bij seksuele of psychische intimidatie, agressie en geweld

Wanneer een medewerker bij of door een cliënt geconfronteerd wordt met seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld, heeft de medewerker het recht om de werkzaamheden bij de betrokken cliënt onmiddellijk te onderbreken, zonder dat dit leidt tot een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 163 p Burgerlijk Wetboek.

Wanneer een medewerker bij of door een cliënt geconfronteerd wordt met seksuele of  psychische intimidatie, agressie of geweld is hij/ zij verplicht het voorval onmiddellijk te melden bij de werkgever of de daartoe aangewezen persoon (vertrouwenspersoon).

Indien een medewerker een geval van seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld bij de werkgever heeft gemeld, stelt de werkgever, conform het binnen de organisatie vastgestelde beleid aangaande seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld altijd een onderzoek in en neemt dusdanige maatregelen dat herhaling wordt voorkomen.

 

De medewerker die een geval van seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld heeft gemeld, heeft recht het opnieuw verlenen van zorg bij de betrokken cliënt te weigeren.

 

Beroepsprocedure medewerkers

Indien de medewerker het niet eens is met de beslissing van de leidinggevende, kan de medewerker hierover in beroep gaan zoals deze is beschreven in het klachtenreglement.

Klachtenprocedure cliënt in geval van zorgweigering

 

De cliënt die meent recht te hebben op zorgverlening, maar deze van Nieuw Leven kraamzorg  niet krijgt, kan de klacht indienen volgens het klachtenreglement cliënten..

Partusassistentie

BES

Bestanden

 

Partusassistentie

Doel partusrooster

Het doel van het partusrooster is dat wij op elk moment, dwz. 24 uur per dag 7 dagen per week een kraamverzorgende beschikbaar hebben die direct naar een partus kan. Dit zodat wij aan de eisen van de zorgverzekeraar om binnen een uur en in de meeste gevallen zelf 45 minuten aanwezig te zijn kunnen voldoen.

Daarnaast is het rooster bedoeld om voor zowel de (leerling)kraamverzorgende als de planning duidelijkheid en inzicht te geven over wie er op welk tijdstip naar een partus gestuurd kan worden.

Het partusrooster brengt een stuk duidelijkheid met zich mee doordat je als  (leerling) kraamverzorgende niet meer elke dag dat je ingeroosterd bent opgeroepen kan worden voor een partus. Anderzijds brengt het ook een stuk verantwoordelijkheid met zich mee.

Wanneer je bent ingeroosterd voor partuswacht kun je vanaf 9:00 ‘s morgens op de dag dat je bent ingeroosterd tot 9:00 de volgende ochtend worden opgeroepen voor partusassistentie.

Daarnaast kan je op alle andere dagen dat je staat ingeroosterd onder werktijd (tussen 9:00 en 18:00) worden opgeroepen voor partusassistentie.

Voorbereidingen

Wanneer je ingeroosterd staat voor partusassistentie wordt je geacht binnen 1 uur aanwezig te zijn bij het kraamgezin. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat je voorbereid bent d.w.z. dat je:

1.              Zorgt dat je een uniform,  je tas en je weegschaal bij je hebt;

2.              Zorgt dat je (indien je niet thuis bent) evt. iets bij je hebt om je even op te frissen mocht dit echt nodig zijn, denk aan vochtige doekjes, deodorant, mondspray. Of  bijvoorbeeld een borstel en bij lang haar elastiek of speld om je haar  vast te doen.

3.              Zorg dat je iets te  eten  en/of drinken bijv. LIGA een appel of een boterham of iets dergelijks in je tas hebt zitten zodat je (mocht je honger  krijgen) in ieder geval niet afhankelijk bent van de cliënt zijn voorraad.

4.              Wanneer je kinderen hebt  of er andere mensen van je afhankelijk zijn is het van belang dat je iemand stand-by hebt staan die direct de zorg over kan nemen. In het geval  van kinderen is het ook raadzaam om voor hen al een tas klaar te hebben  staan zodat je direct weg kan als je gebeld wordt.

5.              Tot slot is het van belang  dat je gewoon je eigen dingen doet maar er voor zorgt dat je altijd in een  straal blijft van de regio Den Haag waarbij je binnen 30 minuten in het  centrum van Den Haag zou kunnen zijn.

De oproep

Auto

Zodra je gebeld wordt voor partusassistentie dien je vrijwel direct je spullen te pakken en te vertrekken. Indien je in het bezit bent van een auto kun je de spullen al vooraf in de auto klaarzetten waardoor je vrijwel direct kan vertrekken.

Fiets en OV

Wanneer je met de fiets of openbaar vervoer bent en het is overdag is het afhankelijk van de afstand of je met de fiets of met de taxi naar de partus kunt gaan. Mocht de partus in de avond of nacht plaatsvinden zal de bereikbare dienst vrijwel altijd opdracht geven om met de taxi te gaan.

TAXI

Het nemen van een taxi dient altijd in opdracht van de bereikbare dienst te gebeuren en nooit op eigen initiatief!!!

Wanneer je met de taxi gaat moet je het volgende weten:

1.              Zodra je de bereikbare  dienst hebt opgehangen bel je eerst de HTMC

taxicentrale, telnr: 070-3907722

1.              Zodra je een medewerker  van het callcenter aan de lijn hebt meld je direct dat deze rit op rekening moet met als  debiteurnummer 2094 vervolgens vertel je waar je bent      en dat je ZSM een taxi nodig hebt.

2.              Wanneer de taxi arriveert  meld je nogmaals zodra je instapt dat deze rit op rekening moet met als debiteurnummer 2094 vervolgens      kijk je op de meter of deze aanstaat en op het starttarief staat.

3.              Zodra je op het adres bent   gearriveerd vraag je om een bon en controleert of het bedrag op de bon  correspondeert met de meter.

4.              Deze bon bewaar je goed en   lever je op kantoor in. Wanneer je dit niet doet kunnen  de taxikosten op jouw verhaalt worden.

Partusassistentie

Vervolgens ga je partusassistentie verlenen na de partus (terwijl je nog in het gezin bent) stuur je (tenzij anders afgesproken) een sms naar de bereikbaarheidsdienst met daarin:

1.              Naam kind

2.              Geboortetijd

1.              Geboortegewicht

1.              Bloedverlies

2.              Hechtingen

3.              BV

4.              Evt. andere relevante bijzonderheden

5.              Hoelaat je arriveerde en  hoelaat je vertrekt

Het is niet de bedoeling dat je zelf afspraken maakt met het gezin over het vervolg van de zorguren. Wanneer je ge-sms’t hebt en geen sms hebt terug gehad met informatie over de verdere gang van zaken kun je het volgende doen:

1.              Indien partus plaatsvindt      tussen 8:00 en 20:00 zelf telefonisch contact      opnemen

 

1.              Indien partus plaatsvindt      tussen 20:00 en 8:00 cliënt vertellen dat er      morgenochtend tussen 8:00 en 9:00 een kraamverzorgende aanwezig zal zijn      of dat zij tussen 8:00 en 9:00 telefonisch benaderd zal worden door de      bereikbaarheidsdienst over de verdere gang van zaken.Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Overdracht kraamverzorgenden

BES

Bestanden

 

Aangezien NLK met een rooster voor de weekenden werkt kan het gebeuren dat er 2  kraamverzorgenden in een kraamgezin de zorg zullen verlenen. Binnen NLK hebben wij met elkaar afgesproken dat de kraamverzorgende aan elkaar overdragen. Voor dit overdragen geldt het volgende;

 

Op het moment dat een cliënt ‘in zorg’ komt zal de bereikbaarheidsdienst contact opnemen met een beschikbare kraamverzorgende om haar in te zetten. Over het algemeen zal dit plaatsvinden tussen 7:30 en 18:00uur. Uitzonderingen hierop is het verzoek voor  partusassistentie en cliënten die na 18:00uur bellen, in dat geval zal de zorg (uitzonderlijke gevallen zijn er altijd) over het algemeen pas de volgende ochtend in gaan. Wanneer zij het toch van belang vindt de kraamverzorgende alvast in te lichten, zal zij in zo’n geval een sms sturen naar de betreffende kraamverzorgende.

 

De bereikbaarheidsdienst zal altijd zodra zij weet wie de zorg overneemt dit d.m.v. een sms aan beide medewerkers laten weten dat zij de zorg aan elkaar moeten overdragen. Op het moment dat deze sms is verzonden gaat de bereikbaarheidsdienst ervan uit dat de zorg wordt overgedragen.

 

De kraamverzorgende die in het gezin is geweest neemt contact op per sillo of telefoon en geeft minimaal de volgende gegevens door;

1.              naam, adres, telnrs. van de cliënt

2.              aanwezigheid partner, andere kinderen, huisdieren

3.              naam, geboortedatum, geboortetijd, geboortegewicht van kind

4.              evt. bijzonderheden t.a.v. moeder en kind

5.              starttijd en aantal uur zorg

dit mag per sms of telefonisch, zodra de andere kraamverzorgende deze gegevens heeft ontvangen stuurt zij een sms naar de bereikbaarheidsdienst zodat deze op de hoogte is dat er is overgedragen.

 

Wanneer de kraamverzorgende die de volgende dag naar de zorg moet om 19:00uur nog niks heeft gehoord dient zij zelf contact met de kraamverzorgende op te nemen en  zodra de andere kraamverzorgende deze gegevens heeft ontvangen stuurt zij een sms naar de bereikbaarheidsdienst zodat deze op de hoogte is dat er is overgedragen.

 

Wanneer een van beide kraamverzorgenden de ander niet kan bereiken dient zij om uiterlijk 19:15 de bereikbaarheidsdienst hiervan in kennis te stellen.

 

 

Zodra BD of KV niet bevestigd wordt dat overdracht naar behoren is verlopen, dan wordt direct een verbeterformulier ingevuld.Inhoud tab

richtlijn verkorte zorguren

BES

Bestanden

 

Richtlijn verkorte zorguren/ taken overdragen aan mantelzorg

De client spreekt tijdens de intake met de intaker af welke zorg en het aantal zorguren dat zij af wil nemen. NLK hanteert hierbij het LIP maar de wens van de client is het uitgangspunt.

Wanneer de zorg aanvangt wordt in overleg met de officemanager, kraamverzorgende en cliënt de definitieve indeling van de uren gepland waarbij er altijd voor gezorgd wordt dat de cliënt alle zorguren waar zij recht op heeft of indien afwijkend de uren die zijn ingekocht gegeven worden.

Meer uren

Wanneer cliënt tijdens de kraamperiode besluit dat zij meer uren zorg wil (los van het LIP) wordt in overleg met officemanage  gekeken of dit haalbaar is en hoe dit er uit zal zien.

Minder uren

Wanneer na de bevalling blijkt dat de cliënt minder zorguren af wil nemen dan kan dit alleen op het moment dat hier een medische reden voor is waardoor  de cliënt opgenomen is post partum of tijdens de kraamweek. Op het moment dat er geen medische aanleiding is en de cliënt de zorguren wil korten dient zij contact op te nemen met de officemanage . Aangezien het hier gaat om de annulering van zorguren zal de zorgcoördinator de cliënt hierop wijzen en de kosten hiervan aan de cliënt mededelen. Indien de cliënt dan nog de zorg wil korter wordt de planning hierop aangepast. Hierbij dient er wil minimaal 3 uur zorg per dag gegeven te worden.  Mochten er indicaties zijn om juist meer uur te doen dan zal de verloskundige op de hoogte worden gebracht van het feit dat de zorg gekort wordt. Daarnaast wordt dit op het LIP en op het afspraken blad vermeld en de cliënt tekent hier ook voor.

Taken overdragen aan mantelzorg

In sommige gezinnen kan het voorkomen dat de client niet wil dat je bepaalde taken- handelingen uitvoert. In sommige gevallen willen ze helemaal niet dat het gebeurd in andere geven ze aan dat hun partner of andere mantelzorger dit zal doen. Wanneer dit voorkomt is het belangrijk dat de gemaakte afspraken vermeld in het zorgplan en op het afsprakenblad. Daarnaast is het m.n. bij zorginhoudelijke/zorggerelateerde taken dit aan de verloskundige kenbaar te maken.

Op het moment dat een mantelzorger een van jouw kerntaken overneemt is het wel de bedoeling tenzij dit ook niet mag/kan om uitleg te geven van het doel, de handelwijze en het gewenste resultaat zodat het doel wel behaald wordt en indien dit niet gehaald wordt jij er wel alles aan hebt gedaan.

Tot slot is het zinvol om deze informatie aan de officemanager door te geven zodat zij hiervan op de hoogte is mocht er bijvoorbeeld een terugkoppeling komen vanuit de verloskundige.

Borstvoedingsbeleid

BES

Bestanden

 

borstvoedingsbeleid-nieuw-leven-kraamzorg

Doelgroepenbeleid

BES

Bestanden

 

 

Cliënten van niet westerse achtergrond

 

Wanneer de cultuur dusdanig van de Nederlandse cultuur verschilt dat de zorg voor de baby in het geding is, wordt het doelgroepenbeleid gericht op de cliënten met een niet-westerse achtergrond ingezet. Dat wil het volgende zeggen:

1.              Getracht wordt om een kraamverzorgster te sturen die de cursus ‘omgang met niet westerse kraambedden’ heeft gevolgd

2.              Kraamverzorgster gaat proberen de zorguren zo in te vullen dat de bij geïndiceerde uren op basis van taalbarrière en mogelijk andere situaties gehonoreerd kan worden zodat voldoende inzicht verkregen kan worden op basis van observatie over de algehele gezinssituatie maar met name de gezondheid van het kind.

3.              Indien deze kraamverzorgster een probleem ervaart binnen de communicatie, dan zal gebruik gemaakt worden van de tolkenapp voor zorgverleners

4.              Wanneer de situatie zich daartoe leent, wordt er gebruik gemaakt van ‘wijkzorg’. Dan komt de KV de zorg ’s ochtends openen, gaat tussentijds naar een andere zorg/met pauze, en sluit ‘s middags de zorg weer af.

 

 

Cliënten uit achterstandswijken en hun Sociaal Economische Status

 

Inschrijving:

1.              Kan plaatsvinden op kantoor

2.              Een medewerker kan hulp bieden bij het invullen

3.              Engels kan gesproken worden indien Nederlands niet voldoende beheerst wordt

4.              Doorverwijzing naar verloskundige kan per direct geregeld worden

5.              Er vindt controle plaats op de status van de zorgverzekering

 

Intake:

1.              Extra tijd inplannen

2.              Uitleg financiële situatie cliënt

3.              Vertaling vindt plaats op basis van ‘Google Translate’ of dmv familie of vriend die wel Nederlands of Engels voldoende beheerst

4.              Kraamdossier in beeld

 

Overige zaken:

1.              Kraampakket kan in uitzonderlijke situaties aangevuld worden vanuit het kraambureau of op basis van doorverwijzing naar andere organisaties.

2.              De eigen bijdrage kan in overleg met de verloskundige worden besproken als op basis daarvan blijkt dat de cliënt de zorguren niet zal afnemen, waar dit wel nodig zou zijn.

3.              Op basis van de volgende punten zal contact opgenomen worden met de verloskundige om te spreken over verdere inzet van zorg: financiële situatie, achterstand in huishouden, opvoeding andere kinderen, huiselijk geweld, Laag EQ.

 

Inzet zorg: 

1.              De inhoudelijke zorg wijkt niet af van onze andere zorg.  Indien nodig kan er gekozen worden om een zorgpad te volgen wat aansluit bij de situatie van de client. De zorguren gaan in overleg met de verloskundige en de cliënt en waar nodig zal er extra geïndiceerd worden.

Richtlijn bejegening clienten

BES

Bestanden

 

Richtlijnen Bejegening

klachten procedure

BES

Bestanden

 

Klachtenprocedure

Wij streven in de levering van onze diensten naar een zo hoog mogelijke kwaliteit zodat we aan jullie wensen kunnen voldoen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent over de verleende zorg. Wij vinden het belangrijk dat je dit aan ons meldt, bij voorkeur al op het moment dat je merkt dat je niet tevreden bent.  Daarmee geef je ons de mogelijkheid voor verbetering.

Een gesprek lost soms veel op
Als je klachten hebt over de zorgverlening of ergens ontevreden over bent, dan raden wij je aan deze eerst met je kraamverzorgende te bespreken. Een gesprek werkt vaak verhelderend.

Kom je er samen niet uit, bel, schrijf of mail dan naar/met Nieuw Leven kraamzorg zodat wij  samen met jou kunnen  proberen een oplossing te vinden voor je onvrede of klacht.

Blijf je het gevoel houden dat je onvrede of klacht ook dan niet goed wordt afgehandeld, dan kun je een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie van Nieuw Leven kraamzorg door een schriftelijke klacht te sturen. Deze commissie doet binnen zes weken na ontvangst van je klacht een uitspraak.

Nieuw Leven kraamzorg
T.a.v. Klachtencommissie
Aarnout Drostlaan 26
2523 EM Den Haag

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de Klachtencommissie, kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

VVT_brochure Geschillencommissie

Protocol Beheer van eigendommen

BES

Bestanden

 

 

Dit protocol heeft ook betrekking op eigendommen en bezittingen die de cliënt toebehoren.

 

1.              De kraamverzorgende werkt  bij de cliënt thuis. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor beheer van zijn eigendommen.

2.              Om verlies/schade te vermijden wordt geadviseerd om zo min mogelijk kostbare zaken in het zicht te laten liggen.

3.              Indien de kraamverzorgende ten behoeve van de kraamzorg/ dienstverlening inzage dient te hebben in persoonlijke gegevens, dan zorgt ze er voor dat eigendommen van cliënten zoals originele documenten, pasjes e.d. in het bijzijn van de cliënt gebruikte wordt;

4.              Indien de kraamverzorgende in opdracht van de client gebruikt maakt van persoonlijke eigendommen zoals pasjes en sleutels is de client zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies/schade. Dit wordt altijd vooraf in het kraamdossier vastgelegd  en hier wordt door de client voor getekend.

 

Schade/verlies eigendom cliënt

Schade aan of verlies van enig eigendom van een cliënt dient direct te worden gemeld aan Nieuw Leven kraamzorg. Bij (aantoonbare) schuld door de kraamverzorgende zal de organisatie de schade/verlies vergoeden. 

 

Registratie

Alle meldingen als gevolg van schade en verlies alsmede eventuele follow up maatregelen, worden door de organisatie op het Klachtenformulier geregistreerd. 

Privacyreglement

BES

Bestanden

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verstrekken over een individueel persoon, zoals contactgegevens, maar ook financiële gegevens of gegevens over andere privacygevoelige zaken. Uiteraard hebben wij maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover.

 

Persoonsgegevens

 

Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

1.              We vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.

2.              We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. In het geval van Nieuw Leven kraamzorg is dat de zorgverlening aan haar cliënten alsmede de financiële administratie en de verplichte archivering daaromtrent en de personeelsadministratie alsmede de verplichte archivering.

3.              We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.

4.              Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.

5.              We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.

6.              We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.

7.              We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als daar een wettelijke verplichting voor bestaat of noodzakelijk is voor de uitvoering van optimale zorgverlening en/of personeelsadministratie mits  wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van uw gegevens en deze waarborgen zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

8.               

In deze privacyverklaring vindt u informatie over wat wij met de persoonsgegevens doen die wij krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:

9.              Welk type persoonsgegevens verwerken we?

10.           Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

11.           Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

12.           Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

13.           Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

14.           Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

15.           Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

16.           Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?

17.           Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

18.           Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

19.           Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

20.           Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?

 

Welk type persoonsgegevens verwerken we? 

Cliënt

1.              Contactgegevens: naam, adres, PC, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

2.              Gegevens t.b.v. de uitvoering van kraamzorg: gezinssamenstelling, taal, cultuur, religie, relevante medische gegevens en andere gegevens die voor de cliënt belangrijk zijn om met ons te delen.

3.              Gegevens t.b.v. financiële afwikkeling: BSN, zorgverzekeraar, polisnummer

 Medewerker

1.              Contactgegevens: naam, adres, PC, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.

2.              Gegevens m.b.t. functie: diploma, VOG, inschrijving register BIG of KCKZ, Functioneren.

3.              Gegevens t.b.v. loonadministratie, verzuim, UWV en belastingdienst.

 

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Nieuw Leven kraamzorg  verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

1.              De uitvoering van de overeenkomsten zowel met cliënten als medewerkers.

2.              Het voeren van een adequate cliënten- en medewerkers-administratie.

 

 Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken? 

 Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

1.              De uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten.

2.              De uitvoering van een adequate loonadministratie.

3.              Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4.              Het kunnen voldoen aan de regelgeving omtrent crediteuren- en debiteurenbeleid.

 

 Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

 Cliënt

1.              Intern: de directie van Nieuw Leven kraamzorg, de administratief medewerker, de planning en gedeeltelijk voor de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van zorg, de  aan u toegewezen kraamverzorgende en eventueel de lactatiekundige.

2.              Extern: de accountant, de zorgverzekeraar, indien noodzakelijk medewerkers van Easycare (Elektronisch patiënten dossier) en indien dit voor de uitvoering en kwaliteit van zorg noodzakelijk is onze geboortezorgpartners binnen het  VSV waar u onder valt .

Medewerker

1.              Intern: de directeur van Nieuw Leven kraamzorg en de office manager.

 

 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Cliënt

1.              De  Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorginstellingen verplicht om de individuele zorgdossiers gedurende 15 jaar te bewaren. Na afsluiting van de zorg gaat het dossier in het archief en worden er geen gegevens meer verwerkt.  Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard (fiscale verplichting).

Medewerker

1.              Nieuw Leven kraamzorg bewaart de gegevens van de medewerker die in dienst is in een persoonlijk dossier. Dit dossier is alleen inzichtelijk en te bewerken door diegenen die hiervoor bevoegd zijn.

2.              Nieuw Leven kraamzorg bewaart de gegevens van een  medewerker die uit dienst is getreden  tot 7 jaar na datum uitdiensttreding. Dit in verband met mogelijk onderzoek  van het UWV, PFZW en/of de belastingdienst.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

1.               

De directeur van Nieuw Leven kraamzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het beschermen van uw privacy.

 

 Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

1.               

U kunt voor vragen over uw persoonsgegevens terecht bij de directeur van Nieuw Leven kraamzorgZ.

 

 Hoe zit het met het gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?

1.               

Nieuw Leven kraamzorg heeft met derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw zorg, c.q. uw medewerkers-administratie een verwerkersovereenkomst gesloten. Met overige derden worden geen gegevens gedeeld.

 

 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

1.              Uw gegevens worden door ons beveiligd via een autorisatieprogramma. Verder gebruiken wij voor de communicatie beveiligde kanalen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?

1.              U heeft volgens de wet AVG het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u Nieuw Leven kraamzorg kan verzoeken om al uw gegevens te verwijderen. Zolang er geen wettelijke bewaarplicht bestaat zal Nieuw Leven kraamzorg hier ook aan voldoen.

2.              Naast het recht om vergeten te worden, heeft u ook het recht om op een duidelijke manier geïnformeerd te worden over welke gegevens wij verwerken en op welke wijze dat gebeurt.

 

 Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

1.               

Nieuw Leven kraamzorg maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gebruiken jullie mijn gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven?

Nieuw Leven kraamzorg verstuurt geen nieuwsbrieven waarbij uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake kraamzorgdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Nieuw Leven kraamzorg

Aarnout Drostlaan 26

Den Haag

 

 

Juli 2020 herzien SD

Schuiven naar boven